Miesięczne archiwum: Marzec 2017

Prztyczek (25.03.2017)

Łk 1,26-38 Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Znak zapytania (24.03.2017)

Mk 12,28b-34 Jeden z uczonych w Piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał Go: „Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?” Jezus odpowiedział: „Pierwsze jest: «Słuchaj, Izraelu, Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Drużyna Jezusa

Łk 11,14-23  Jezus wyrzucał złego ducha, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione. Lecz niektórzy z nich rzekli: „Przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy”. Inni zaś, chcąc Go wystawić na … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Znaki, drogowskazy… (22.03.2017)

Mt 5,17-19  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wystarczy (21.03.2017)

Mt 18,21-35  Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Wracaj… (18.03.2017)

Łk 15,1-3.11-32  W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek miał dwóch … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Gotowy? (16.03.2017)

Łk 16,19-31  Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz