Miesięczne archiwum: Maj 2016

Przedpokój (Poniedziałek IX tyg. zwykłego 30.05.2016)

Mk 12,1-12 Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów, uczonych w Piśmie i starszych: „Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznię i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Ważne odniesienie (IX Niedziela zwykła 29.05.2016)

Łk 7,1-10 Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Correct (Sobota VIII tyg. zwykłego 28.05.2016)

Mk 11,27-33 Jezus wraz z uczniami przyszli znowu do Jerozolimy. Kiedy chodził po świątyni, przystąpili do Niego arcykapłani, uczeni w Piśmie i starsi i pytali Go: „Jakim prawem to czynisz? I kto Ci dał tę władzę, żeby to czynić?” Jezus im … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

(Najświętszego Serca Jezusowego 27.05.2016)

Mk 8,24 – 9,1 Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przed-Wieczernik (Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 26.05.2016)

Łk 9,11 b-17 Jezus opowiadał rzeszom o królestwie Bożym, a tych, którzy leczenia potrzebowali, uzdrowił. Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Mk 10, 32-45 Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, tak że się dziwili; ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu Dwunastu i zaczął mówić im o tym, co Go miało spotkać: „Oto idziemy … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Warunki umowy (Wtorek VIII tyg. Zwykłego 24.05.2016)

Mk 10,28-31 Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą”. Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz