Miesięczne archiwum: Sierpień 2015

Wtorek XXII Tygodnia zwykłego

Łk 4,31-37 Jezus udał się do Kafarnaum, miasta w Galilei, i tam nauczał w szabat. Zdumiewali się Jego nauką, gdyż słowo Jezusa było pełne mocy. A był w synagodze człowiek, który miał w sobie ducha nieczystego. Zaczął on krzyczeć wniebogłosy: „Och, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Poniedziałek XXII Tygodnia zwykłego

Łk 4,16-30 Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mk 7,1-8.14-15.21-23Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

29.08.2015 MĘCZEŃSTWO JANA CHRZCICIELA

Mk 6,17-29 Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu, z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem wypominał Herodowi: „Nie wolno ci mieć żony twego brata”. A Herodiada zawzięła się na niego i rada … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Przewidywanie

Mt 25,1-13 Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: „Podobne jest królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły ze sobą oliwy. … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

Czujność

Mt 24,42-51Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz

aż po brzegi

J 2,1-11 W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub … Czytaj dalej

Opublikowano Bez kategorii | Dodaj komentarz